Zpracování osobních údajů

 

Udělujete tímto souhlas Ing.Ondřej Strejček, se sídlem Janského 2505, 155 00 Praha 5 IČ: 75514842, (dále jen „Správce“), aby ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR) zpracovávala tyto osobní údaje kontaktního formuláře:

 

- jméno a příjmení
- e-mail
- telefonní číslo

 

1. Jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mail je nutné zpracovat za účelem doručení odpovědi na rezervaci pobytu, nebo kontaktního formuláře z webové adresy https://www.ubytovanihostivice.cz. Tyto údaje budou správcem zpracovány do doby vyřízení dotazu.

 

2. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti

 

3. Zpracování osobních údajů je prováděno pouze Správcem.

 

4. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
- vzít souhlas kdykoliv zpět
- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme
- požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit
- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů
- v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.